Hur lång reklamationsrätt har jag?

  • Du har rätt att reklamera en vara upp till 3 år. Efter 1 år görs ett nyttjandeavdrag på priset. 

  • Fick du svar på din fråga?