Vart tillverkas era kläder?

  • All vår tillverkning sker inom Europa. För oss är det viktigt att arbetsförhållandena på vår fabrik är densamma som i Sverige.  

  • Fick du svar på din fråga?